Strömstad akademi strävar efter att bevara och nyttiggöra seniorforskarnas rika kunskaper och erfarenheter till gagn för det svenska samhället. Vi erbjuder en plattform för fortsatt forsknings- och utbildningsverksamhet, präglad av ett oberoende och tvärvetenskapligt tänkande. För närvarande har 67 professorer, 33 docenter och 39 andra doktorer från 88 ämnesområden och 14 länder deltagit i vår verksamhet. Bland våra medlemmar återfinns tre nobelpristagare och vår förste svenske astronaut.


Om Akademin

Projekt

Bli medlem

Bokhandel

Publikationer

Ledamöter

Många akademiker strävar efter att fortsätta sin verksamhet även efter att de har nått senior ålder, och Strömstad akademi möjliggör just detta. Vissa medlemmar fortsätter sin forskning och publicerar sina resultat i vetenskapliga tidskrifter, medan andra prioriterar att dela sin kunskap med en bredare publik och samhället i stort. Därför producerar vi flera skriftserier, både online och tryckta, samt driver ett eget förlag. Strömstad akademi är en virtuell institution med bas i Strömstad. Årligen arrangerar vi en vetenskapsfestival i staden, där våra medlemmar presenterar sin forskning. Vi har även lokalavdelningar i Stockholm/Uppsala, Falun, Göteborg, Strömstad och Malmö/Lund, som regelbundet håller möten både digitalt och fysiskt samt bedriver föreläsningsverksamhet i samarbete med organisationer som Rotary, Tekniska museet och Immigrantinstitutet. Som en mötesplats och en fristad för forskare och lärare/föreläsare som värdesätter frihet och oberoende, välkomnar Strömstad akademi både seniora och yngre medlemmar. Vi främjar en öppen, kritisk men respektfull vetenskaplig diskussion där idéer kan vädras och utvecklas. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *